Také jsem si začal psát deník pravidelně, a myslím, že tam je někde ve světě, kde je moje zaujetí je sdílet můj svět. V méně než osmnáct, a v mnoha způsobů, jak tento zážitek ovlivnil můj další způsob, jak – jsem se naučil česky, mluvil s lidmi a byli samostatnější, poznala jsem novou kulturu, tančil více než kdy předtím, a v neposlední řadě jsem začal psát moje první dobré blog v Americe, kde jsem sdílel můj každodenní život, mé zkušenosti a své znalosti. Studoval jsem podnikání a střední podnikání a mám bakaláře v hotel management  tak jsem se učil být manažer hotelu nebo v restauraci jednou. Faktem je, že jsem ne zcela vědět, co svou práci snů je  a tak to udělám,